MENU

微信PC端dat文件解密工具

• October 17, 2019 • Read: 21745 • 有趣儿,折腾阅读设置

微信文件夹下的.dat文件,是被微信加密过的,具体加密方式参考:

微信dat加密方式

该工具支持jpg、png、gif、tif、bmp、bmp、bmp等图片。这些后缀文件的解密。

支持循环子文件夹

链接:http://pan.fyun.org/s/e9cw5k6c (暂时不提供...)

此处内容需要评论回复后方可阅读

Last Modified: March 2, 2020
Archives QR Code Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code
Leave a Comment

69 Comments
 1. 1231 1231

  第一次用,希望楼主的软件给力

 2. 11 11

  好好好

 3. ff ff

  key非常好看看

 4. dddd dddd

  好厉害@(吐舌)

 5. 0000 0000

  00000000000000000000

 6. HELLOWORLD HELLOWORLD

  tql

 7. k k

  这也行?

 8. 下载试试

 9. qq qq

  我觉得你很棒,这是真的,简直是复印

 10. 林

  非常感谢

 11. 刘

  我觉得你很棒,这是真的,简直是复印

 12. Cola Cola

  回复一下

 13. denny denny

  试试

 14. jimmy jimmy

  回复一个看看

 15. 夜不归 夜不归

  考虑考虑

 16. tt tt

  想看看

 17. A A

  真的很需要

 18. 柯

  厉害啊

 19. minzhu123 minzhu123

  ????

 20. 22 22

  丰富